OBAVIJEST

ODJAVA  POKORNIČKIH  HODOČAŠĆA   Zbog novonastale situacije, uvjetovane pošasti koronavirusa, prema uputama i preporukama crkvenih poglavara, a posebno prema odredbama Stožera civilne zaštite županije HN koje poništavaju određene odluke o mogućnosti nekih događanja na vjerskom Read more…

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA _ 2020

POKORNIČKO  HODOČAŠĆE Treća korizmena nedjelja Hrasno – Svetište, 15. ožujka 2020.   Gledam prošlogodišnje Izvješće Treće korizmene nedjelje – Bezimene! Tamo sam se „tužio“ kako su sva izvješća slična pa, možda, izgledaju dosadna! Ipak, svaki Read more…

Kontakt

HRASNO.INFO
Hrasno - Neum
88395 HRASNO
Bosna i Hercegovina
E-mail: hrasno.info@gmail.com


ŽUPA HRASNO
Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije
Svetište Kraljice Mira
Hrasno - Neum
88394 Hutovo
Tel./fax.: ++387 36 883-004
Web: www.hrasno.info
E-mail: zupa.hrasno@gmail.com

Kontaktirajte nas