Naslovnica Vijesti ŽUPNI OGLASI _ II KORIZMENA NEDJELJA – PAČISTA

ŽUPNI OGLASI _ II KORIZMENA NEDJELJA – PAČISTA

08. OŽUJKA 2020. – II. KORIZMENA NEDJELJA – PAČISTA

 

1. Sljedeća nedjelja je 15. ožujka 2020., III. korizmena nedjelja – Bezimena, nedjelja Solidarnosti Crkve u BiH, nastavak korizmenih Pokorničkih hodočašća u Svetište.

  • Raspored svetih Misa:
  • 08:00 – Kolojanj:  – (Šćepan Menalo za svoje pokojne)
  • 09:30 – Svitava:    – (Za + Đuru Šutala – ž. Božica)
  • 16:00 – Žup. crk.: – Misa „za narod”

 

2. Imendanski kalendar: svetkovina-blagdan-spomendan u tjednu:

  • Pon., 09. 03.: Franciska Rimska, Franka, Fanika, Franjka
  • Uto.,  10. 03.: Emilijan, Emil, Makarije, Kajo, Simplicije
  • Sri.,   11. 03.: Firmin, Tvrtko, Blanka, Kandid, Ulrih
  • Čet.,  12. 03.: Bernard, Budislav, Maksimilijan, Fina, Teofan
  • Pet.,  13. 03.: Patricija, Sabina, Rozalija, Ratka, Kristina, Eufrozina
  • Sub.  14. 03.: Matilda, Milijana, Borka, Paulina, Eva
  • Nedj. 15. 03.: Zaharije, Mengin, Veljko, Vjekoslava, Longin

 

3. Sv. Mise kroz tjedan:

  • Danas: Bajovci:   – (Janja Ljuban za pok. roditelje i ostale pokojne)
  •              Svitava:   – (Šćepo Šutalo Franić za svoje pokojne)
  •              Žup. crk.: – Misa „za narod“                                                          16:00
  • Pon., 09. 03.: Žup. crk.:  – Slobodan termin misne nakane
  • Uto., 10. 03.: Svitava:    – Janja Udženija za + r. Matu i Maru
  • Sri.,   11. 03.: Brštanica: – Slobodan termin misne nakane
  • Čet.,  12. 03.: Žup. crk.:  – Zora Krešić za + Matu, Mandu i Ivicu
  • Pet.,  13. 03.: Svitava:    – Milenko Šutalo za + r. Vidu i Rosu i ost. pokojne
  • Sub., 14. 03.: Bajovci:    – Miše Ljuban s obitelji za + ž. Lucu                  16:00
  •                         Žup. crk.: – Za + Martina i Cviju Njavro – obitelj

Svete Mise, kroz tjedan, su u 17:00 sati, ako nije drukčije rečeno ili napisano!

                  

4. Katolički tisak:

Crkva na Kamenu (ožujak!), Glas Koncila (dva broja), Katolički tjednik, Naša ognjišta, Glasnik Srca Isusova i Marijina, MAK i ostatak do ranije.

 

5. Vjeronauk-Svitava:

U ovom tjednu, raspored župnog vjeronauka će biti ovako: u utorak, 12. ožujka, u 16:00 sati, IV. razred (kandidati za Prvu svetu pričest). I oni i svi ostali đaci obvezni su, petkom, umjesto župnog vjeronauka, sudjelovati na pobožnosti križnog puta i svetoj Misi.

 

6. Pokornička hodočašća:

U sljedeću nedjelju, 15. ožujka, nastavljamo sa korizmenim Pokorničkim hodočašćem. Treće korizmene nedjelje, po Rasporedu, hodočaste župe: Rotimlja, Stjepan Krst, Stolac, Gradina i Ploče-Tepčići. Raspored je isti: 15 sati – pobožnost križnog puta uz Gradinu (ako vrijeme dopusti!), mogućnost za svetu Ispovijed te slavlje svete Mise (ne prije 16 sati!).

 

7. Križni put:

U ovom tjednu, pobožnost križnog puta bit će: u srijedu, 11. ožujka,  na Brštanici, u petak, 13. ožujka, u Svitavi i u subotu, 14. ožujka, u župnoj crkvi, na početku svete Mise koja je u 17:00 sati.

 

8. Korizmena akcija:

I ove nas godine Biskupijski Caritas poziva na sudjelovanje u korizmenoj akciju „Zrno ljubavi 2020.“ Namijenjena je za one s posebnim potrebama, za djecu i mlade, koji ne mogu samostalno funkcionirati. Još ima kasica, možete ih uzeti u dnu crkve, plod svoga korizmenog odricanja u njih staviti i donijeti ih na Uskrs.

 

9. Nedjelja Solidarnosti:

Biskupska Konferencija BiH je, 2015. godine, odlučila da Treća korizmena nedjelja bude Nedjelja Solidarnosti Crkve u BiH. Kolekta sljedeće nedjelje, 15. ožujka, je namijenjena fondu Solidarnosti i podijelit će se najpotrebnijim župama u BiH (onima koje imaju ispod 200 vjernika, a takvih župa ima više od 90!).

 

10. Svitava :

Na stoliću za tisak, ispod novina, nalazi se Pregled priloga za crkvu u Svitavi, dopunjen 2019. godinom i popunjavanjem prethodnih godina za one koji su to učinili. Nadao sam se da će, nakon početka radova na obnovi crkve, biti više popunjenih rubrika za godine u kojima pojedini nisu davali svoj prilog! Nije nikada kasno to učiniti! Sve će i ubuduće biti svima vidljivo!