Naslovnica Vijesti KRALJICA MIRA 2020 _ PROPOVIJED BISKUPA RATKA

KRALJICA MIRA 2020 _ PROPOVIJED BISKUPA RATKA

Prenosimo biskupovu propovijed !

HRASNO: Gospa: Bože, budi volja tvoja!

 

Mi smo se danas ovdje sastali da Bogu iskažemo duboko klanjanje kao njegovi ponizni stvorovi, kao odani mu sinovi i kćeri; da mu očitujemo svoje iskreno i skrušeno kajanje zbog svojih naopakih misli u glavi, opakih želja u srcu i izopačenih riječi na usnama. Sastali smo se da mu od srca zahvalimo na njegovu djelu našega stvaranja i otkupljenja te da mu izrazimo svoje molbenice za tolike potrebe u svome životu, u prvome redu duhovne, za spasenje duše, pa onda i fizičke, za tjelesno zdravlje svake osobe, svake obitelji i svega društva. Skupili smo se na ovu drugu nedjelju svibnja da mu prikažemo nekrvnu žrtvu i blagujemo euharistijsku gozbu Isusa Krista, Sina Djevice Marije, Kraljice mira.

Komu ne bi bilo drago izgovoriti molitvu koju će Bog uslišiti, a ne prekrižiti. Isus nas je poučio kakve su molitve Bogu mile. Dao nam je ne samo sadržaj i smisao nego i riječi za takvu molitvu. Nalazimo je kod dvojice evanđelista, kod sv. Mateja koji je smješta u Govor na gori (6,9-13) i kod sv. Luke koji je vidi u razgovoru između učitelja Isusa i jednoga od njegovih učenika. Učenik u ime svoje i ostalih pita Učitelja da ih pouči moliti kao što je Ivan Krstitelj poučio svoje učenike. I Isus odmah kazuje kako učenici trebaju moliti Oca nebeskoga (11,2-4). Matejeva je inačica molitve Gospodnje potpuna, sa sedam temeljnih molbenica, a Lukina je nešto kraća, samo pet, ali su ipak sve nakane sadržane: ispuštena „Budi volja tvoja“ nalazi se u „Dođi kraljevstvo tvoje“, a izostavljena „Izbavi nas od zla“ uključena je u „Ne uvedi nas u napast“!  Mi ćemo o toj molitvi razmišljati po riječima apostola Mateja kao što je izgovaramo svakoga dana i po više puta, kao i u svetoj Misi:

Oče naš koji jesi na nebesima! Isus nas uči da se trebamo obraćati Bogu, koji je Jedan u naravi ili biti, a u kojemu su Tri Božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.

Ocu upućujemo prve tri molbenice:

1/Sveti se Ime tvoje, 

2/Dođi Kraljevstvo tvoje i

3/Budi volja tvoja

Sin, istobitan s Ocem, osobito posreduje za dvije naše molbenice:

4/Kruh naš svagdanji daj nam danas, a u duhovnom smislu kruh naš jest Euharistijski kruh, .

5/Otpusti nam duge naše, jer je sve povezano s Isusovim otkupljenjem čovječanstva kao i pomirenjem svakoga čovjeka s Bogom Ocem.

A Duh Sveti, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, zalaže se

6/ da ne upadnemo u napast, nego 7/ da budemo izbavljeni od zla svakoga, napose zloduha.

A kada bismo sve molbenice stopili u jednu, koja bi to mogla obuhvatiti svih sedam? Možda: Budi volja tvoja! Volja dolazi od voljeti, a voljeti znači ljubiti, a od ljubiti dolazi Ljubav. Prema tomu Božja volja nije samovolja, nego razumna Ljubav Božja. Tako mi jednako možemo moliti: Budi Ljubav tvoja!

Bogu je Ime Ljubav jer Bog je Ljubav (1 Iv 4,8.16).

Bog ima svoje sveopće i vječno Kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Svih ovih sedam velikih vrijednosti za kojima čeznemo po ovome redoslijedu jednako su u svetoj Volji Božjoj, pripadaju Osobama Presvetoga Trojstva i mi molimo da Kraljevstvo takve božanske volje dođe u nas i među nas.

U toj svetoj volji ili ljubavi Božjoj sadržan je i Kruh naš svagdanji koji nas održava u zemaljskom životu, posebno sakramentni Euharistijski kruh koji nam daje život vječni.

Nadalje, ta volja Božja obuhvaća i Otpuštenje naših grijeha po Isusovoj riječi: Oče, oprosti im, ne znaju što čine (Lk 23,34), a u molbenicu je uvršten i uvjet da jedni drugima oprostimo kako bismo kao braća i sestre od Boga primili oproštenje svih svojih grijeha.

Konačno u tu volju ili ljubav Božju ulazi i naša molbenica da nas Bog ne prepusti napasti, nego da nas izbavi od zla svakoga, te da i mi svoje razumne volje sjedinimo s Njegovom sverazumnom i svemoćnom Ljubavi. To je smisao naše molitve.

Ima li netko da je u prošlosti tako savršeno molio po Božjoj volji?

Ima, kako nema: Blažena Djevica Marija, milosti puna, koja je začeta bez grijeha i živjela bez osobna grijeha. Ona je molila da se ispuni volja Božja i prije nego je Isusa začela i rodila. Ona je tako razmišljala i svoju molbenicu iskazivala i u razgovoru s arkanđelom Gabrielom koji je s neba sletio u Nazaret i donio joj u kuću Božji nepoznati dekret, odluku, plan, volju, ljubav da to ona svojom sviješću prihvati i slobodnim pristankom potvrdi.

Arkanđeo je pozdravi riječima: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom!

Na tu se riječ ona prepade, stavi prst na čelo gledajući više preda se i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

De mi pročitaj što piše u dekretu, koja je volja Božja? Gospa će Arkanđelu.

Arkanđeo otpečati omotnicu i otpoče čitati Božji plan ili volju s njom:

 • da se ništa ne bojiš, jer si našla milost u Boga;
 • da ćeš začeti i roditi Sina i nadjenut ćeš mu ime Isus, a to znači Spasitelj;
 • da će On biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega;
 • da će Njemu Gospodin Bog Otac dati prijestolje Davida, oca njegova, u mesijansko-duhovnom, a ne političkom smislu;
 • da će kraljevati nad domom Jakovljevim uvijeke, vidiš li da je sve u duhovnom smjeru zamišljeno, i
 • – da njegovu kraljevstvu ne će biti kraja.

Na to Gospa, nemalo iznenađena,  svjesno i voljno upita glasnika Božjega kako će to biti kada ona muža ne poznaje, kako će kao djevica začeti i roditi?

Arkanđeo joj mirno odgovori pozivajući se na Treću Božansku Osobu:

  • Duh će Sveti sići na tebe i sila će te Svevišnjega osjeniti;
  • Zato će čedo i biti sveto, Sin Božji;
  • jer Bogu ništa nije nemoguće. Vjeruješ li ovo? Hoćeš li potpisati?

Prepuštajući svoje ruke u Božje ruke, predajući svoju volju u Božju volju, povjeravajući svoj život Božjoj milosti, Gospa mu odgovori: Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po tvojoj riječi (Lk 1,26-38). Prenesi Bogu ne samo moje ponizne i zahvalne izraze klanjanja nego i svu ljubav moga srca!

I mi ćemo, bogoljubni vjernici, biti poput Gospe, službenice Božje i izvršiteljice volje Božje, ako se budemo molili Bogu:

 • da Gospodin, koji ravna i nebeskim svemirom i ovim tajnovitim virusom, ostvari svoju volju i postigne svoj božanski cilj u ovome svijetu;
 • da stalno obnavlja Crkvu svoju, oslobađa je od ljudskih natruha svijeta i uzdrži je na putu istine i života, vjere i sakramenata;
 • da ne nanosimo Bogu nikakve uvrjede, psovke i svetogrđa, nego da poštujemo Drugu Božju zapovijed: Ne izusti Imena Božjega uzalud;
 • da bez opravdana razloga ne propuštamo sv. Mise, izvora i vrhunca svega slavlja Božjega, držeći se Treće Božje zapovijedi: Svetkuj dan Gospodnji;
 • da se odričemo grijeha kao najotrovnijega virusa, ispovijedajući se redovito i cjelovito; da se čuvamo grijeha kao što se čuvamo virusa, bili bismo živi proglašeni barem – „blaženima“;
 • da kao vjernici ne pristupamo svetoj Pričesti u teškome grijehu, nego časno i dostojno;
 • da shvatimo misao Kristovu da je duh koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa (Iv 6,63);
 • da Duh Sveti, Gospodin i Životvorac, obrati izvršitelje programa abortusa, eutanazije i svakovrsna ubojstva i mržnje, protiv Pete zapovijedi: Ne ubij!
 • da Duh Božji dozove pameti širitelje svih vrsta opačina, protiv Šeste: Ne sagriješi bludno, i u željnom pogledu protiv Devete: Ne poželi preljuba ni ikakva grješna bluda;
 • da Krist i danas pobijedi Antikrista i njegovu kraljevinu pljačke u odnosu na Sedmu: Ne kradi, kao i na Desetu Božju zapovijed: Ne poželi ukrasti nikakve stvari ni osobe, i isto tako da pobijedi sustave laži u odnosu na Osmu zapovijed: Ne svjedoči krivo!

Naša će molba biti Bogu ugodnija i zato uslišanija ako se Gospi, Kraljici mira, preporučimo da nas ona zagovora kod Boga – Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.