Naslovnica Vijesti ŽUPNI OGLASI – XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI – XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

05. RUJNA 2021. – XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

 

1. Sljedeća nedjelja je 12.rujna 2021., XXIV. nedjelja kroz godinu.

  • Raspored svetih Misa:
  • 08:00 – Svitava:     -(Danijel Udženija za + kćer Martinu)
  • 09:30 – Žup. crk.:  – Misa „za narod“
  • 11:00 – Kolojanj:   – Misa godišnjeg slavlja

 

2. Imendanski kalendar: svetkovina-blagdan-spomendan u tjednu:

  • Pon., 06. 09.: Zaharija pr., Eleuterij, Magnus, Kristina Tirska, Boris, Davor
  • Uto.,  07. 09.: Marko Križevčanin,Regina, Dragica, Blaženko, Markica
  • Sri.,   08. 09.: Mala Gospa, Hadrian, Amon, Serafina, Maja, Mara, Alen
  • Čet.,  09. 09.: Petar Claver, Hijacint, Hijacijnta, Strahimir
  • Pet.,  10.09.: Nikola Tolentinski, Pulherija, Sebastijan, Edgar, Ines
  • Sub.  11. 09.: Adelfo, Gašpar, Bonaventura, Prot i Hijacint, Emilijan
  • Nedj.12. 09.: Ime Marijino, Zlatko, Amat, Ljubo, Ljuba

 

3. Sv. Mise kroz tjedan:

  • Danas: G. Hrasno: – (Za + Vlahu, Katu, Vidu, Lucu i Cviju Papac -ob.)    08:00
  •              Dašnica:     – (Za + Ivana i Ilinku Šutalo – obitelj)                            09:30
  •              Žup. crk.:   – Misa „za narod“                                                            11:00
  •              Svitava:      – (Za + Nikicu Šutala – obitelj)                                       18:00
  • Pon., 06. 09.: Svitava:     – Milenko Šutalo za + r. Vidu i Rosu i ost. pok.  18:00
  • Uto., 07. 09.:  Svitava:    – Martin Kević – „Obiteljska Misa“                         18:00
  • Sri.,   08. 09.: Žup. crk.:  – Slobodan termin misne nakane                         08:00
  •                         Brštanica: – Za + Ružu Jurković (1. obljetn.) – obitelj          09:30
  •                         Svitava:    – Misa svetkovine                                                    11:00
  • Čet.,  09. 09.: Žup. crk.:  – Slobodan termin misne nakane                         08:00
  • Pet.,  10. 09.: Svitava:    – Ob. Obradović za + Anicu, Stanu i Lucu             18:00
  • Sub., 11. 09.: Žup. crk.:  – Slobodan termin misne nakane                          08:00

              Svete Mise, kroz tjedan, su u napisano vrijeme!

 

4. Katolički tisak:

CnaK (dvobroj, kolovoz-rujan, tko nije uzeo!), Glas Koncila, Katolički tjednik i ostatak od ranije!

 

5. Svitava:

U ponedjelja i utorak, 6. i 7. rujna, u Svitavi, bit će druga dva dana trodnevnice kao priprava za slavlje blagdana Male Gospe. Mogućnost za  svetu Ispovijed, onima koji nisu mogli danas doći, bit će od 17:30 sati, a sveta Misa i pobožnost na čast Blaženoj Djevici Mariji u 18 sati.

Pohod i Ispovijed starih i bolesnih bit će u utorak, 7. rujna, od 9 sati, počinjem u Bajovcima. Ako ima novih, prijavite na vrijeme!

Grupa/odbor koji se brine za pripremu godišnjih slavlja treba pripremiti sve za slavlje u crkvi i urediti prostor oko crkve, za ovu prigodu!

 

6. Mala Gospa:

U srijedu, 8. rujna, blagdan je Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa. Svečano se slavi u filijali Svitava. Svetu Misu, u Svitavi, predvodi don Pero Pavlović, svećenik  rodom iz Svitave. Raspored svetih Misa u župi je kako je navedno u točki 3: svete Mise kroz tjedan.

 

7. Ime Marijino:

U nedjelju, 12. rujna, pada i blagdan Imena Marijina koje se, kao svetkovina, slavi na Kolojanju. Zato je, barem još za ovu godinu, raspored svetih Misa u župi ovako napravljen, kako je napisano u toči 1. ovih oglasa!

 

8. Nakane:  Nakane Apostolata molitve – rujan 2021:

Opća: Ekološki održiv način života

Molimo da se svi hrabro odlučimo za jednostavan i ekološki održiv način života, radujući se mladim ljudima koji su se tomu odvažno posvetili.

Biskupska: Sakrament ženidbe i obitelj

Da svi koji pristupaju svetom sakrametnu ženidbe budu otvoreni Kristovoj ljubavi koja posvećuje njihovo zajedništvo i ljubav, a sve obitelji da rastu u međusobnom povjerenju i otvorenosti daru života.

 

9. Pokojnici:

U proteklom tjednu preminuli su i pokopani:

 • naš župljanin Boško/Boko Maslać s Boruta i
 • Anica Bošković, Ploče/Brštanica.

Za pokoj njihovih duša: Oče naš…