Naslovnica Vijesti ŽUPNI OGLASI – XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU _ KRIST KRALJ

ŽUPNI OGLASI – XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU _ KRIST KRALJ

21. STUDENOGA 2021. – XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

K R I S T     K R A L J

 

1. Sljedeća nedjelja je 28. studenoga 2021., I. nedjelja Došašća, početak nove liturgijske/crkvene godine.

 

  • Raspored svetih Misa:
  • 08:00 – Brštanica: -(Za + Nikicu Boškovića – ž. Branka s obit.)
  • 09:30 – Svitava:     – (pok. Nikola Šutalo za + r. Boška i Božicu i ost. pok.)
  • 11:00 – Žup. crk.:  – Misa „za narod“

 

2. Imendanski kalendar: svetkovina-blagdan-spomendan u tjednu:

  • Pon., 22. 11.: Cecilija, Benigna, Dobrila, Slavujka
  • Uto.,  23. 11.: Klement I., Kolumban, Felicita, Lukrecija, Milivoj, Blagoje
  • Sri.,   24. 11.: Andrija Dung-Lac i drug. muč., Krizogon, Krševan, Flora
  • Čet.,  25. 11.: Katarina Aleksandrijska, Kata, Katica, Erazmo
  • Pet.,  26.11.: Siricije, Konrad, Delfija, Leonardo, Dubravko, Nikon
  • Sub.  27. 11.: Fakundo, Virgilije, Maksim, Valerija/e, Severin
  • Nedj.28. 11.: Jakov Markijski, Sosten, Držislav, Teodora, Božica

 

3. Sv. Mise kroz tjedan:

  • Danas: Svitava:– (Anđa Udženija za + Jozu, Stanu i ostale pokojne)       08:00
  •              Žup.crk.:     – Misa „za narod“                                                             09:30
  •              Hutovo:      – Misa uz patron župe                                                     11:00
  • Pon., 22. 11.:Žup. crk.: – Za + Cviju i Peru Njavru – djeca
  • Uto., 23. 11.: Cerovo:   – Za + Maru Menalo (1. obljetnica) – obitelj
  • Sri.,   24. 11.: Rabrani:  – Za + Mandu Kuzman (1. obljetnica) – obitelj     11:00
  • Čet.,  25. 11.: Žup. crk.:- Ob. Maslać za +Marka, Božicu, Jozu, Cviju,Marijana i Lucu
  • Pet.,  26. 11.: Svitava:   – Jozo Pavlović + Adže za svoje pokojne
  • Sub., 27. 11.: Žup. crk.: – Anja Njavro za + o. Vinka

              Svete Mise, kroz tjedan, su u 16 sati, ako nije drukčije rečeno ili napisano!

 

4. Katolički tisak:

CnaK (studeni- tko nije uzeo!), Glas Koncila (dva broja!), Katolički tjednik (dva broja!), Radosna vijest i ostatak od ranije.

 

5. Krist Kralj:

Današnja svetkovina Krista Kralja svega stvorenoga, posljednja je nedjelja liturgijske/crkvene godine, a ovaj tjedan zatvara tu godinu. Sljedeća nedjelja, I. Došašća, je početak nove liturgijske/crkvene godine kojom počinje priprava za slavlje Spasiteljeva rođenja – Božić.

 

6. Vjeronauk-Svitava:

Župni vjeronauk će biti, za sve đake od (I. – IX. razreda), u petak, 26. studenoga, u 15 sati. Oni koji su, zbog nastave, spriječeni doći i sudjelovati su ispričani, samo bih trebao, uvijek, znati o komu se radi. Nakon vjeronauka je slavlje svete Mise pa je to lijepa prigoda za đake sudjelovati na svetoj Misi, ministrirati i čitati liturgijska čitanja i tako stjecati naviku čitanja i ministriranja na svetoj Misi.

 

7. Svitava:

Prema dogovoru, svetkovinom Krista Kralja, prestaje obveza grupe/odbora koji se brinuo za uređenje crkve i prostora oko crkve za slavlje velikih blagdana. Od sutra, zadaću preuzima nova grupa/odbor. Zahvaljujem ovoj grupi/odboru na radu i pripravi slavlja u proteklom vremenu. Doduše, mogli su ostaviti malo uredniji prostor oko crkve, trava je malo prerasla ali, dobro je, zeleni se!

 

8. Pokojnici:

U proteklom tjednu, preminuo je i pokopan naš župljanin

  • Nikola Šutalo + Boška iz Svitave.

Za pokoj njegove duše: Oče naš…