Naslovnica Vijesti ŽUPNI OGLASI – XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI – XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

31. LISTOPADA 2021. – XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

 

1. Sljedeća nedjelja je 7. studenoga 2021., XXXII. nedjelja kroz godinu, prva nedjelja u mjesecu studenome, sveta Misa „župnog zajedništva“ u Matici.

  • Raspored svetih Misa:
  • 08:00 – G. Hrasno: – (Slobodan termin misne nakane)
  • 09:30 – Dašnica:    – (Za + Jakova Šutala – ž. Stojka sa djecom)
  • 11:00 – Žup. crk.:   – Misa „za narod“

2. Imendanski kalendar: svetkovina-blagdan-spomendan u tjednu:

  • Pon., 1. 11.: Svi sveti, Svetislav, Sveto
  • Uto.,  2. 11.: Dušni dan, Duška, Duško, Dušan
  • Sri.,   3. 11.: Martin iz Porresa, Hubert, Silvija, Berard, Ida
  • Čet.,  4. 11.: Karlo Boromejski, Dragutin,  Drago, Dragica, Dragan
  • Pet.,  5. 11.: Srijemski mučenici, Emerik, Mirko, Elizabeta
  • Sub.  6. 11.  Melanija, Leonard pustinjak, Teobald, Kristina
  • Nedj. 7. 11.: Baldo, Lazar stilita, Engelber, Anđelko

 

3. Mise kroz tjedan:

  • Danas: Bajovci:     – (Za pokojne, uz Dan mrtvih)                                            08:00
  •              Svitava – groblje:– (Za pokojne, uz Dan mrtvih)                                 09:30
  •              Žup. crk.:    -Misa „za narod“                                                                 11:00
  • Pon., 1. 11.: Svi sveti: svete Mise i pohodi grobljima prema Rasporedu
  • Uto.,  2. 11.:Dušni dan: svete Mise i pohodi grobljima prema Rasporedu
  • Sri.,   3. 11.: Svitava:      – don Pero Pavlović za pokojne                                  09:00
  •                      Žup. crk.:   – Ob. Maslać za + Niku, Boku i ostale pokojne
  • Čet.,  4.11.: Žup. crk.     – Slobodan termin misne nakane
  • Pet.,  5. 11.:Svitava:       – Nevenka Pavlović za + r. m. Vidu i ostale pokojne
  • Sub., 6. 11.: Žup. crk.:   – Za + Anđu i Marijana Maslaća – obitelj

              Svete Mise, kroz tjedan, su u 16 sati ako nije drukčije rečeno ili napisano!

 

4. Katolički tisak:

Glas Koncila, Katolički tjednik i ostatak od ranije.

 

5. Svitava-vjeronauk:

U petak, 5. studenoga, u 15 sati, susret sa svim đacima. Dogovor oko rasporeda vjernauka u narednom vremenu, dan vjeronauka, vrijeme i grupe. Pregled sudjelovanja na listopadskoj pobožnosti i aktivnost vjeroučenika u te dane (predmoljenje, čitanje i ministriranje!).

 

6. Termin sv. Mise:

Zbog prelaska na zimsko računanje vremena, termin svetih Misa, koje će biti popodne, se pomjera na 16 sati.

 

7. Nakane:

Nakane Apostolata molitve – studeni 2021.:

Opća: Ljudi koji pate od depresije

Molimo da ljudi koji pate od depresije ili su se istrošili, u svima nađu potporu i svjetlo koje ih otvara životu.

Biskupska: Briga za nemoćne

Da se obitelji u našoj domovini rese brigom i razumijevanjem za stare i nemoćne te da se brinu za sakramentalni život svojih bolesnih i umirućih.