Naslovnica Vijesti UPUTE I ODREDBE ZA PONAŠANJE U SITUACIJI PROGLAŠENE PANDEMIJE KORONAVIRUSA

UPUTE I ODREDBE ZA PONAŠANJE U SITUACIJI PROGLAŠENE PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Svim župama na području

Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

 

Predmet: Upute i odredbe za ponašanje u situaciji proglašene pandemije koronavirusa

 

Draga braćo župnici i upravitelji župa!

Sadašnja, službeno proglašena pandemija koronavirusa tiče se svih članova Katoličke Crkve.

Nakon savjetovanja i dogovora kao dijecezanski biskupi zajedno vam upućujemo – za sada – ove napomene da ih priopćite svojim župljanima i da se prema njima ravnate.